bootstrap modal popup

SpedDrew

Nowoczesny system ERP dla branży drzewnej.

Opis Sysemu

SpedDrew z założenia określić należy jako branżowy system ERP, który wspiera kompleksowo wszystkie procesy związane zaopatrzeniem produkcji w surowiec drzewny.
Począwszy od ewidencji umów kupna-sprzedaży surowca drzewnego do jego rozchodu z magazynów, z uwzględnieniem szeregu modułów obsługujących wszelkie aspekty procesu dostaw drewna.
Całość systemu oparta jest o platformę WWW oraz szereg aplikacji mobilnych, a przeznaczonych dla pracowników terenowych, ochrony, pomiarowych oraz kierowców..

Usługa SpedDrew wykorzystuje trzy platformy: aplikację WWW przeznaczoną dla pracowników biurowych, laboratoriów i dokonujących przyjęcia surowca drzewnego oraz szereg dedykowanych poszczególnym stanowiskom aplikacjom mobilnym przeznaczonym między innymi dla pracownika terenowego, pomiarowego  czy kierowców przewoźników. Dodatkowo na usługę składa się system informatyczny chmury obliczeniowej umożliwiający ciągłą i bezawaryjną pracę oraz pełny systemem wykonujący kopie zapasowe. Kolejnym elementem usługi jest praca specjalistów nadzorujących w sposób ciągły działanie systemu oraz rozwijających i dostosowujących system do wymogów rynku. Tak skonstruowana usługa powinna zapewnić komfort pracy użytkownikom oraz przynieść korzyści przy realizacji zadań biznesowych klientom.

W celu zapoznania się z usługą prosimy o kontakt.

Umowy kupna sprzedaży drewna

tworzenie umów wg szablonów, import i ewidencja zawartych umów z jednostkam LP i innymi, rozliczanie zawartych umów z wszystkimi podmiotami dostarczającymi surowiec do zakładów odbiorcy

Plan dostaw 

narzędzie pozwalające na planowanie kierunków dostaw, przydzielanie przewoźników z szczegółowym przydziałem realizowanych umów kupna-sprzedaży surowca drzewnego. Moduł pozwala utworzyć harmonogram dostaw w ramach, którego przewoźnicy są w stanie planować wydajnie pracę.

Umowy transportowe

narzędzie pozwala na ewidencję dokumentów dostaw z podziałem na wszystkie istniejące na rynku dostaw drewna w Polsce czyli KW, PP a w tym KP oraz DD, będące dokumentami przewozowymi wystawianymi dla ewnętrznych przewoźników; organizację transportów poprzez awizację dostaw, rejestrację tras przejazdu pojazdów, szczegółowa ewidencja rozmiaru dostaw; szczegółowe rozliczenie wartości usług transportowych wyliczanych dla każdego z wykonawcy w danym okresie czasu i udostępnienie mu go; ewidencja dokumentów PZ 

Awizacja dostaw

moduł pozwala na uregulowanie czasu przyjazdu przewoźników, poprzez obowiązek indywidualnej awizacji wg określonych w harmonogramie dostaw możliwości przyjęcia dostaw w danym zakładzie.

Komunikacja SMS

możliwość wysyłania do przewoźnikó bezpośrednich informacji w postaci indywidualnej korespondencji oraz grupowej opartej o szablony.

Raporty

zestaw raportów pozwalających na pełny nadzór i analizę procesów w zakłądzie

SpedDrew PP

Aplikacja mobilna wspomagająca proces nabywania drewna.

Platforma mobilna przeznaczona dla pracowników terenowych prowadzących przejmowanie, kupowanie surowca w terenie od dostawców. Obejmuje następujące funkcjonalności:

1. Aktualna baza danych wszystkich jednostek PGL LP w kraju wraz z danymi teleadresowymi i kontaktami do ich pracowników terenowych.
2. Podręczny kalkulator pozwalający na wyliczenie masy przejmowanego surowca
3. Baza umów wraz z artykułami i wykonanie poszczególnych GHG
4. Moduł do ewidencjonowania przejmowanego surowca w ramach PP łącznie z możliwością:
- Wykonania zdjęcia każdej sztuki
- Określenia lokalizacji każdej sztuki
- Zebrania danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej ze strony dostawcy
- Naniesienia mapy dojazdu do każdej ze sztuk, również poza siecią dostępnych - dróg publicznych w celu skutecznego dotarcia do kupionego surowca
- Transferu dokumentu do systemu w celu obróbki i zlecenia spedycji odpowiednim przewoźnikom

Serwis WWW

Serwis WWW umożliwia obsługę zakupów drewna i jedo spedycję oraz administrację systemu.

Serwis WWW przeznaczony jest dla pracownika biurowego i pomiarowego. Umożliwia:
1. Zarządzanie umowami na dostawy surowca
2. Zarządzanie przewoźnikami i taborem samochodowym:
- Kierowcami
- Pojazdami i przyczepami
- Ładownościami oraz tarą zakładową
3. Zarządzanie dokumentami odbioru drewna [PP] oraz przewozowymi [KP]
- Przyjmowanie i realizacja dostaw zakupionego drewna poprzez obsługę dokumentów [PP]
- Wystawianie, wysyłanie przewoźnikom, przypisywanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją dokumentów [KP]. System pozwala wydzielić i obsługiwać etapy realizacji poszczególnych KP
4. Zarządzanie użytkownikami systemu
5. Raportowanie:
- Realizacji umów
- Realizacji protokołów PP
- Przejętych mas przez poszczególnych pracowników terenowych
- Przewoźników wg mas na KO
- „Antykradzieżowe” – wyszukiwanie trendów i odchyleń od pożądanych wyników
6. Mapowanie:
- Lokalizacji surowca w lesie
- Trasy przejazdu każdego z samochodów
- Wszystkich tras przejazdu wg zadanych kryteriów

SpedDrew Kierowca

Aplikacja mobilna wspomagająca kierowców w realizacji przewozu drewna.

Platforma mobilna przeznaczona dla kierowców samochodów dostarczających surowiec drzewny z lasu. Obejmuje następujące funkcjonalności:
1. Awizację dostawy na wybraną dostępną godzinę przyjęcia w zakładzie
2. Skanowanie i awizacja dostawy na KW
3. Wybór i awizacja podjęcia dostaw na KP 
4. Obsługę całego procesu dostawy, który jednocześnie śledzony jest z poziomu platformy WWW, poprzez:
- Załadunek (system wspiera również wyliczenia masy surowca drzewnego zgodnie z obowiązującymi przepisami)